Taşınır Kayıt Kontrol

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Personeli

Turgay ŞAHİN

Bilgisayar İşletmeni

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Hizmetleri

Daire Başkanlığının gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla satın alma ve taşınır mal kayıt işlemlerini yapar.